fredag 9 juni 2017

Är gult fult?

Gullregn är enligt min mening fantastiskt vackra när de blommar. Deras långa hängen känns exotiska och lyser upp på långt håll. Tyvärr är gullregn en ganska giftig växt. Det är framförallt fröna som innehåller giftet cyticin. Ett barn som får i sig några frön kan råka ut för allt från illamående med kräkningar till yrsel, hjärtklappningar och slöhet. I värsta fall kan giftet leda till muskelryckningar, medvetslöshet och andningssvårigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar